26 اسفند 1394
برآورد
$40,000 - $60,000
قیمت فروش
$50,000
0%
آثار هنری مشابه

حیاط قرمز روی سفید نابود شده
برآورد
£30,000
37,500 دلار آمریکا
-
£40,000
50,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
£43,812
54,765 دلار آمریکا
25.177%
تاریخ حراج
بونامز - 22 خرداد 1399
No. 2
برآورد
$35,000
-
$40,000
قیمت فروش
$43,750
16.667%
تاریخ حراج
کریستیز - 28 مهر 1394
Key Job
برآورد
$12,000
-
$18,000
قیمت فروش
$40,000
166.667%
تاریخ حراج
بونامز - 21 اردیبهشت 1389
سایر آثار هنری مارکو گریگوریان

تابستان 1999 - روستای گارنی
برآورد
€6,000
7,059 دلار آمریکا
-
€8,000
9,412 دلار آمریکا
قیمت فروش
€12,500
14,706 دلار آمریکا
78.571%
تاریخ حراج
آدر - 15 آذر 1396
رویای نیمه شب تابستان
برآورد
€3,000
4,110 دلار آمریکا
-
€5,000
6,849 دلار آمریکا
قیمت فروش
€3,750
5,137 دلار آمریکا
6.25%
تاریخ حراج
کریستیز - 13 آبان 1390
بدون عنوان
برآورد
€3,000
4,110 دلار آمریکا
-
€5,000
6,849 دلار آمریکا
قیمت فروش
€6,250
8,562 دلار آمریکا
56.25%
تاریخ حراج
کریستیز - 13 آبان 1390
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 38,615 دلار آمریکا
کمینه برآورد 23,511 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 35,271 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+26.25%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021