برآورد
600,000,000﷼
4,422 دلار آمریکا
- 800,000,000﷼
5,895 دلار آمریکا
قیمت فروش
950,000,000﷼
7,001 دلار آمریکا
35.714%
آثار هنری مشابه

از مجموعه رد خراش
برآورد
600,000,000﷼
5,217 دلار آمریکا
-
800,000,000﷼
6,957 دلار آمریکا
قیمت فروش
800,000,000﷼
6,957 دلار آمریکا
14.286%
تاریخ حراج
تهران - 21 دی 1397
سایر آثار هنری مجتبی رمزی

آرتچارت | اثر هنری ازمجتبی رمزی
فالگوش
برآورد
€4,000
4,875 دلار آمریکا
-
€5,000
6,094 دلار آمریکا
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 26 خرداد 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 7,001 دلار آمریکا
کمینه برآورد 4,422 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 5,895 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+35.714%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها