برآورد
150,000,000﷼
3,394 دلار آمریکا
- 200,000,000﷼
4,525 دلار آمریکا
قیمت فروش
140,000,000﷼
3,167 دلار آمریکا
20%
از مجموعه پایتخت
برآورد
150,000,000﷼
3,741 دلار آمریکا
-
200,000,000﷼
4,988 دلار آمریکا
قیمت فروش
130,000,000﷼
3,242 دلار آمریکا
25.714%
تاریخ حراج
تهران - 3 دی 1395
از بالا
برآورد
80,000,000﷼
2,168 دلار آمریکا
-
120,000,000﷼
3,252 دلار آمریکا
قیمت فروش
110,000,000﷼
2,981 دلار آمریکا
10%
تاریخ حراج
تهران - 7 خرداد 1392
از مجموعه محدوده قرمز
برآورد
100,000,000﷼
2,494 دلار آمریکا
-
140,000,000﷼
3,491 دلار آمریکا
قیمت فروش
110,000,000﷼
2,743 دلار آمریکا
8.333%
تاریخ حراج
تهران - 3 دی 1395
تاریخ من (از پروژه واقع نمایی ها، فصل سوم: مرز رویش سروها)
برآورد
50,000,000﷼
1,527 دلار آمریکا
-
70,000,000﷼
2,138 دلار آمریکا
قیمت فروش
100,000,000﷼
3,054 دلار آمریکا
66.667%
تاریخ حراج
تهران - 9 خرداد 1393