برآورد
$6,000 - $10,000
قیمت فروش
$18,000
125%
آثار هنری مشابه

آرتچارت | اثر هنری ازرضا درخشانی
درخت زندگی #4
برآورد
£15,000
20,032 دلار آمریکا
-
£20,000
26,709 دلار آمریکا
قیمت فروش
£12,500
16,693 دلار آمریکا
28.571%
تاریخ حراج
کریستیز - 21 آبان 1399
خاطره بهار در کوهین
برآورد
500,000,000﷼
11,312 دلار آمریکا
-
700,000,000﷼
15,837 دلار آمریکا
قیمت فروش
600,000,000﷼
13,575 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
تهران - 22 دی 1396
بدون عنوان
برآورد
600,000,000﷼
18,018 دلار آمریکا
-
800,000,000﷼
24,024 دلار آمریکا
قیمت فروش
650,000,000﷼
19,520 دلار آمریکا
7.143%
تاریخ حراج
تهران - 8 خرداد 1394
سایر آثار هنری محسن وزیری مقدم

بدون عنوان
برآورد
1,000,000,000﷼
11,765 دلار آمریکا
-
1,500,000,000﷼
17,647 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,000,000,000﷼
11,765 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 8 تیر 1397
بدون عنوان
برآورد
120,000,000﷼
3,715 دلار آمریکا
-
160,000,000﷼
4,954 دلار آمریکا
قیمت فروش
120,000,000﷼
3,715 دلار آمریکا
14.286%
تاریخ حراج
تهران - 2 خرداد 1391
آرتچارت | اثر هنری ازمحسن وزیری مقدم
خطی در شن
برآورد
£30,000
41,935 دلار آمریکا
-
£50,000
69,891 دلار آمریکا
قیمت فروش
£37,750
52,768 دلار آمریکا
5.625%
تاریخ حراج
بونامز - 12 خرداد 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 24,683 دلار آمریکا
کمینه برآورد 16,948 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 24,323 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+42.233%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021