24 فروردین 1400
برآورد
£15,000
17,849 دلار آمریکا
- £20,000
23,798 دلار آمریکا
قیمت فروش
£18,900
22,489 دلار آمریکا
8%
توضیحات اثر

signed and dated 1968/2016 on the reverse
Executed in 1968 - 2016, this work is unique.

آثار هنری مشابه

بدون عنوان
برآورد
£8,000
12,903 دلار آمریکا
-
£12,000
19,355 دلار آمریکا
قیمت فروش
£10,625
17,137 دلار آمریکا
6.25%
تاریخ حراج
ساتبیز - 2 آبان 1387
آرتچارت | اثر هنری ازناصر عصار
بدون عنوان
برآورد
€8,000
12,308 دلار آمریکا
-
€12,000
18,462 دلار آمریکا
قیمت فروش
€12,500
19,231 دلار آمریکا
25%
تاریخ حراج
کریستیز - 14 خرداد 1387
هدیه به باغ طلا
برآورد
800,000,000﷼
18,100 دلار آمریکا
-
1,200,000,000﷼
27,149 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,000,000,000﷼
22,624 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
تهران - 22 دی 1396
سایر آثار هنری محسن وزیری مقدم

بدون عنوان
برآورد
1,000,000,000﷼
11,765 دلار آمریکا
-
1,500,000,000﷼
17,647 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,000,000,000﷼
11,765 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 8 تیر 1397
بدون عنوان
برآورد
120,000,000﷼
3,715 دلار آمریکا
-
160,000,000﷼
4,954 دلار آمریکا
قیمت فروش
120,000,000﷼
3,715 دلار آمریکا
14.286%
تاریخ حراج
تهران - 2 خرداد 1391
آرتچارت | اثر هنری ازمحسن وزیری مقدم
خطی در شن
برآورد
£30,000
41,935 دلار آمریکا
-
£50,000
69,891 دلار آمریکا
قیمت فروش
£37,750
52,768 دلار آمریکا
5.625%
تاریخ حراج
بونامز - 12 خرداد 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 24,683 دلار آمریکا
کمینه برآورد 16,948 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 24,323 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+42.233%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021