24 فروردین 1400
برآورد
£15,000
17,849 دلار آمریکا
- £20,000
23,798 دلار آمریکا
قیمت فروش
£18,900
22,489 دلار آمریکا
8%
آرتچارت | اثر هنری ازکامران یوسف زاده (Y.Z. Kami)
مناجات‌های بی‌پایان 28
برآورد
£12,000
15,593 دلار آمریکا
-
£18,000
23,389 دلار آمریکا
قیمت فروش
£16,250
21,115 دلار آمریکا
8.333%
تاریخ حراج
کریستیز - 7 آبان 1399
بدون عنوان
برآورد
£8,000
12,903 دلار آمریکا
-
£12,000
19,355 دلار آمریکا
قیمت فروش
£10,625
17,137 دلار آمریکا
6.25%
تاریخ حراج
ساتبیز - 2 آبان 1387
آرتچارت | اثر هنری ازرضا درخشانی
آستین‌های مرا با مرواریدهای دیده‌نشده پُر کن
برآورد
$10,000
-
$15,000
قیمت فروش
$20,000
60%
فروش در
تاریخ حراج
حراجی باتراسکاچ - 10 فروردین 1398
آرتچارت | اثر هنری ازناصر عصار
بدون عنوان
برآورد
€8,000
12,308 دلار آمریکا
-
€12,000
18,462 دلار آمریکا
قیمت فروش
€12,500
19,231 دلار آمریکا
25%
تاریخ حراج
کریستیز - 14 خرداد 1387
هدیه به باغ طلا
برآورد
800,000,000﷼
18,100 دلار آمریکا
-
1,200,000,000﷼
27,149 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,000,000,000﷼
22,624 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
تهران - 22 دی 1396
بدون عنوان
برآورد
$25,000
-
$35,000
قیمت فروش
$22,500
25%
تاریخ حراج
کریستیز - 9 آبان 1387
آرتچارت | اثر هنری ازبی بی ذوقی
گل‌های تابستانی
برآورد
£12,000
16,774 دلار آمریکا
-
£15,000
20,967 دلار آمریکا
قیمت فروش
£12,250
17,123 دلار آمریکا
9.259%
تاریخ حراج
بونامز - 12 خرداد 1400
بدون عنوان
برآورد
1,000,000,000﷼
24,938 دلار آمریکا
-
1,500,000,000﷼
37,406 دلار آمریکا
قیمت فروش
950,000,000﷼
23,691 دلار آمریکا
24%
تاریخ حراج
تهران - 3 دی 1395
نمازگزار
برآورد
$20,000
-
$25,000
قیمت فروش
$22,500
0%
تاریخ حراج
کریستیز - 28 مهر 1394