برآورد
$180,000 - $240,000
قیمت فروش
$458,500
118.333%
آثار هنری مشابه

اسماء متبرکه
برآورد
$40,000
-
$50,000
قیمت فروش
$433,000
862.222%
تاریخ حراج
کریستیز - 9 آبان 1386
آرتچارت | First Name از حسین زنده رودی
اسم کوچک
برآورد
$80,000
-
$100,000
قیمت فروش
$457,000
407.778%
تاریخ حراج
کریستیز - 9 آبان 1386
سایر آثار هنری محمد احصایی

آرتچارت | اثر هنری ازمحمد احصایی
الله
برآورد
£20,000
28,169 دلار آمریکا
-
£30,000
42,254 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 19 اسفند 1399
یزدان
برآورد
£40,000
53,333 دلار آمریکا
-
£60,000
80,000 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 4 آذر 1399
در پاش فتاده ام به زاری/ آیا بود آن‌که دست گیرد
برآورد
10,000,000,000﷼
76,046 دلار آمریکا
-
15,000,000,000﷼
114,068 دلار آمریکا
تاریخ حراج
تهران - 14 تیر 1398
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 130,886 دلار آمریکا
کمینه برآورد 74,031 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 106,191 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+70.395%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021