25 آذر 1389
برآورد
$70,000 - $100,000
قیمت فروش
$176,500
107.647%
آثار هنری مشابه

بدون عنوان
برآورد
£60,000
77,922 دلار آمریکا
-
£80,000
103,896 دلار آمریکا
قیمت فروش
£118,750
154,221 دلار آمریکا
69.643%
تاریخ حراج
کریستیز - 1 آبان 1398
Bismillahe Rahmane Rahim
برآورد
€80,000
103,896 دلار آمریکا
-
€120,000
155,844 دلار آمریکا
قیمت فروش
€104,500
135,714 دلار آمریکا
4.5%
تاریخ حراج
کریستیز - 2 آبان 1391
Daffodils
برآورد
£80,000
102,564 دلار آمریکا
-
£120,000
153,846 دلار آمریکا
قیمت فروش
£137,500
176,282 دلار آمریکا
37.5%
تاریخ حراج
کریستیز - 2 آبان 1397
سایر آثار هنری محمد احصایی

آرتچارت | اثر هنری ازمحمد احصایی
الله
برآورد
£20,000
28,169 دلار آمریکا
-
£30,000
42,254 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 19 اسفند 1399
یزدان
برآورد
£40,000
53,333 دلار آمریکا
-
£60,000
80,000 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 4 آذر 1399
در پاش فتاده ام به زاری/ آیا بود آن‌که دست گیرد
برآورد
10,000,000,000﷼
76,046 دلار آمریکا
-
15,000,000,000﷼
114,068 دلار آمریکا
تاریخ حراج
تهران - 14 تیر 1398
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 130,886 دلار آمریکا
کمینه برآورد 74,031 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 106,191 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+70.395%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021