برآورد
£20,000
25,974 دلار آمریکا
- £40,000
51,948 دلار آمریکا
قیمت فروش
£25,062
32,548 دلار آمریکا
16.46%
آثار هنری مشابه

آرتچارت | اثر هنری ازعذرا عقیقیی بخشایشی
بدون عنوان
برآورد
£12,000
15,789 دلار آمریکا
-
£18,000
23,684 دلار آمریکا
قیمت فروش
£25,000
32,895 دلار آمریکا
66.667%
تاریخ حراج
ساتبیز - 1 آبان 1396
عشق
برآورد
3,000,000,000﷼
32,609 دلار آمریکا
-
3,500,000,000﷼
38,043 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,300,000,000﷼
35,870 دلار آمریکا
1.538%
تاریخ حراج
حراج ملی - 5 مرداد 1397
بدون عنوان
برآورد
£22,000
28,205 دلار آمریکا
-
£28,000
35,897 دلار آمریکا
قیمت فروش
£27,500
35,256 دلار آمریکا
10%
تاریخ حراج
کریستیز - 2 آبان 1397
سایر آثار هنری محمد احصایی

آرتچارت | اثر هنری ازمحمد احصایی
الله
برآورد
£20,000
28,169 دلار آمریکا
-
£30,000
42,254 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 19 اسفند 1399
یزدان
برآورد
£40,000
53,333 دلار آمریکا
-
£60,000
80,000 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 4 آذر 1399
در پاش فتاده ام به زاری/ آیا بود آن‌که دست گیرد
برآورد
10,000,000,000﷼
76,046 دلار آمریکا
-
15,000,000,000﷼
114,068 دلار آمریکا
تاریخ حراج
تهران - 14 تیر 1398
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 134,658 دلار آمریکا
کمینه برآورد 75,968 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 108,944 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+69.401%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021