برآورد
£150,000
241,935 دلار آمریکا
- £250,000
403,226 دلار آمریکا
قیمت فروش
£313,250
505,242 دلار آمریکا
56.625%
آثار هنری مشابه

بدون عنوان
برآورد
$300,000
-
$400,000
قیمت فروش
$341,000
2.571%
تاریخ حراج
کریستیز - 7 آبان 1392
آفرینش
برآورد
$300,000
-
$400,000
قیمت فروش
$362,500
3.571%
فروش در
تاریخ حراج
ساتبیز - 28 اسفند 1387
آرتچارت | اثر هنری ازحسین زنده رودی
لینتال-ماناما
برآورد
$250,000
-
$300,000
قیمت فروش
$421,000
53.091%
تاریخ حراج
کریستیز - 11 اردیبهشت 1387
سایر آثار هنری محمد احصایی

آرتچارت | اثر هنری ازمحمد احصایی
الله
برآورد
£20,000
28,169 دلار آمریکا
-
£30,000
42,254 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 19 اسفند 1399
یزدان
برآورد
£40,000
53,333 دلار آمریکا
-
£60,000
80,000 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 4 آذر 1399
در پاش فتاده ام به زاری/ آیا بود آن‌که دست گیرد
برآورد
10,000,000,000﷼
76,046 دلار آمریکا
-
15,000,000,000﷼
114,068 دلار آمریکا
تاریخ حراج
تهران - 14 تیر 1398
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 134,932 دلار آمریکا
کمینه برآورد 76,610 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 109,871 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+68.881%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021