2 آبان 1397
برآورد
£50,000
64,103 دلار آمریکا
- £100,000
128,205 دلار آمریکا
قیمت فروش
£260,000
333,333 دلار آمریکا
246.667%
آثار هنری مشابه

بدون عنوان از مجموعه نجوای عشق
برآورد
50,000,000,000﷼
193,020 دلار آمریکا
-
60,000,000,000﷼
231,624 دلار آمریکا
قیمت فروش
59,000,000,000﷼
227,764 دلار آمریکا
7.273%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
اسماء متبرکه
برآورد
$40,000
-
$50,000
قیمت فروش
$433,000
862.222%
تاریخ حراج
کریستیز - 9 آبان 1386
آرتچارت | اثر هنری ازحسین زنده رودی
لینتال-ماناما
برآورد
$250,000
-
$300,000
قیمت فروش
$421,000
53.091%
تاریخ حراج
کریستیز - 11 اردیبهشت 1387
سایر آثار هنری محمد احصایی

آرتچارت | اثر هنری ازمحمد احصایی
الله
برآورد
£20,000
28,169 دلار آمریکا
-
£30,000
42,254 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 19 اسفند 1399
یزدان
برآورد
£40,000
53,333 دلار آمریکا
-
£60,000
80,000 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 4 آذر 1399
در پاش فتاده ام به زاری/ آیا بود آن‌که دست گیرد
برآورد
10,000,000,000﷼
76,046 دلار آمریکا
-
15,000,000,000﷼
114,068 دلار آمریکا
تاریخ حراج
تهران - 14 تیر 1398
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 134,932 دلار آمریکا
کمینه برآورد 76,610 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 109,871 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+68.881%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021