برآورد
€60,000
82,192 دلار آمریکا
- €80,000
109,589 دلار آمریکا
قیمت فروش
€91,000
124,658 دلار آمریکا
30%
آثار هنری مشابه

عشق
برآورد
£60,000
92,308 دلار آمریکا
-
£80,000
123,077 دلار آمریکا
قیمت فروش
£73,250
112,692 دلار آمریکا
4.643%
تاریخ حراج
ساتبیز - 12 مهر 1390
Untitled, from Eclipse series
برآورد
€25,000
32,468 دلار آمریکا
-
€35,000
45,455 دلار آمریکا
قیمت فروش
€85,000
110,390 دلار آمریکا
183.333%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 1 آبان 1391
عشق
برآورد
$100,000
-
$150,000
قیمت فروش
$146,500
17.2%
تاریخ حراج
کریستیز - 7 اردیبهشت 1389
سایر آثار هنری محمد احصایی

آرتچارت | اثر هنری ازمحمد احصایی
الله
برآورد
£20,000
28,169 دلار آمریکا
-
£30,000
42,254 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 19 اسفند 1399
یزدان
برآورد
£40,000
53,333 دلار آمریکا
-
£60,000
80,000 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 4 آذر 1399
در پاش فتاده ام به زاری/ آیا بود آن‌که دست گیرد
برآورد
10,000,000,000﷼
76,046 دلار آمریکا
-
15,000,000,000﷼
114,068 دلار آمریکا
تاریخ حراج
تهران - 14 تیر 1398
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 134,658 دلار آمریکا
کمینه برآورد 75,968 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 108,944 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+69.401%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021