برآورد
1,650,000,000﷼
6,409 دلار آمریکا
- 2,700,000,000﷼
10,487 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,800,000,000﷼
6,992 دلار آمریکا
17.241% کمتر از میانگین برآورد
آثار هنری مشابه

اثر هنری وجود ندارد

سایر آثار هنری هنرمند

آرتچارت | اثر هنری ازمحمد احصایی
الله
برآورد
£20,000
28,169 دلار آمریکا
-
£30,000
42,254 دلار آمریکا
تاریخ حراج
19 اسفند 1399
یزدان
برآورد
£40,000
53,333 دلار آمریکا
-
£60,000
80,000 دلار آمریکا
تاریخ حراج
4 آذر 1399
در پاش فتاده ام به زاری/ آیا بود آن‌که دست گیرد
برآورد
10,000,000,000﷼
76,046 دلار آمریکا
-
15,000,000,000﷼
114,068 دلار آمریکا
تاریخ حراج
14 تیر 1398
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 136,998 دلار آمریکا
کمینه برآورد 77,642 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 111,262 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+70.219%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2016 - 2020
عملکرد در برابر برآوردها
2016 - 2020
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2016 - 2020