• محمد احصایی
  • در پاش فتاده ام به زاری/ آیا بود آن‌که دست گیرد 1396
  • رنگروغن و ورق طلا روی بوم
  • نقاشیخط
  • 150 * 220
برآورد
10,000,000,000 ﷼
76,046 دلار آمریکا
- 15,000,000,000 ﷼
114,068 دلار آمریکا
فروخته نشده
آثار هنری مشابه

خورشید دوباره خواهد درخشید
برآورد
7,000 £
8,750 دلار آمریکا
-
10,000 £
12,500 دلار آمریکا
قیمت فروش
7,562 £
9,453 دلار آمریکا
11.035% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
22 خرداد 1399
یزدان
برآورد
40,000 £
53,333 دلار آمریکا
-
60,000 £
80,000 دلار آمریکا
تاریخ حراج
4 آذر 1399
بدون عنوان
برآورد
250,000,000 ﷼
1,842 دلار آمریکا
-
350,000,000 ﷼
2,579 دلار آمریکا
قیمت فروش
600,000,000 ﷼
4,422 دلار آمریکا
100% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
27 دی 1398
سایر آثار هنری هنرمند

یزدان
برآورد
40,000 £
53,333 دلار آمریکا
-
60,000 £
80,000 دلار آمریکا
تاریخ حراج
4 آذر 1399
سما (از مجموعه الفبای ابدی)
برآورد
40,000 $
-
60,000 $
تاریخ حراج
3 فروردین 1398
بدون عنوان
برآورد
7,000,000,000 ﷼
53,232 دلار آمریکا
-
9,000,000,000 ﷼
68,441 دلار آمریکا
قیمت فروش
8,500,000,000 ﷼
64,639 دلار آمریکا
6.25% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
14 تیر 1398
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 136,998 دلار آمریکا
کمینه برآورد 77,642 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 111,262 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+70.219%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2016 - 2020
عملکرد در برابر برآوردها
2016 - 2020
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2016 - 2020