برآورد
£40,000
53,333 دلار آمریکا
- £60,000
80,000 دلار آمریکا
فروخته نشده
تاریخچه حضور در حراج ها
آثار هنری مشابه

خورشید دوباره خواهد درخشید
برآورد
£7,000
8,750 دلار آمریکا
-
£10,000
12,500 دلار آمریکا
قیمت فروش
£7,562
9,453 دلار آمریکا
11.035% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
22 خرداد 1399
بدون عنوان
برآورد
250,000,000﷼
1,842 دلار آمریکا
-
350,000,000﷼
2,579 دلار آمریکا
قیمت فروش
600,000,000﷼
4,422 دلار آمریکا
100% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
27 دی 1398
بدون عنوان
برآورد
300,000,000﷼
2,211 دلار آمریکا
-
400,000,000﷼
2,948 دلار آمریکا
قیمت فروش
550,000,000﷼
4,053 دلار آمریکا
57.143% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
27 دی 1398
سایر آثار هنری هنرمند

آرتچارت | اثر هنری ازمحمد احصایی
الله
برآورد
£20,000
28,169 دلار آمریکا
-
£30,000
42,254 دلار آمریکا
تاریخ حراج
19 اسفند 1399
در پاش فتاده ام به زاری/ آیا بود آن‌که دست گیرد
برآورد
10,000,000,000﷼
76,046 دلار آمریکا
-
15,000,000,000﷼
114,068 دلار آمریکا
تاریخ حراج
14 تیر 1398
سما (از مجموعه الفبای ابدی)
برآورد
$40,000
-
$60,000
تاریخ حراج
3 فروردین 1398
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 136,998 دلار آمریکا
کمینه برآورد 77,642 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 111,262 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+70.219%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2016 - 2020
عملکرد در برابر برآوردها
2016 - 2020
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2016 - 2020