برآورد
€40,000
55,556 دلار آمریکا
- €50,000
69,444 دلار آمریکا
قیمت فروش
€75,400
104,722 دلار آمریکا
67.556%
آثار هنری مشابه

آرتچارت | Renaissance از حسین زنده رودی
رنسانس
برآورد
$10,000
-
$15,000
قیمت فروش
$79,000
532%
تاریخ حراج
کریستیز - 9 آبان 1386
بدون عنوان
برآورد
$70,000
-
$90,000
قیمت فروش
$100,000
25%
تاریخ حراج
کریستیز - 2 فروردین 1397
آرتچارت | Molx + Afa از حسین زنده رودی
مولکس+آفا
برآورد
€20,000
31,250 دلار آمریکا
-
€30,000
46,875 دلار آمریکا
قیمت فروش
€63,440
99,125 دلار آمریکا
153.76%
تاریخ حراج
بلیندارته - 2 خرداد 1387
سایر آثار هنری محمد احصایی

آرتچارت | اثر هنری ازمحمد احصایی
الله
برآورد
£20,000
28,169 دلار آمریکا
-
£30,000
42,254 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 19 اسفند 1399
یزدان
برآورد
£40,000
53,333 دلار آمریکا
-
£60,000
80,000 دلار آمریکا
تاریخ حراج
بونامز - 4 آذر 1399
در پاش فتاده ام به زاری/ آیا بود آن‌که دست گیرد
برآورد
10,000,000,000﷼
76,046 دلار آمریکا
-
15,000,000,000﷼
114,068 دلار آمریکا
تاریخ حراج
تهران - 14 تیر 1398
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 134,658 دلار آمریکا
کمینه برآورد 75,968 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 108,944 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+69.401%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021