3 دی 1395
برآورد
200,000,000﷼
4,988 دلار آمریکا
- 250,000,000﷼
6,234 دلار آمریکا
قیمت فروش
600,000,000﷼
14,963 دلار آمریکا
166.667%
آثار هنری مشابه

عشق
برآورد
400,000,000﷼
9,975 دلار آمریکا
-
600,000,000﷼
14,963 دلار آمریکا
قیمت فروش
600,000,000﷼
14,963 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 3 دی 1395
بدون عنوان از مجموعه راز نهان
برآورد
2,000,000,000﷼
17,391 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
26,087 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,000,000,000﷼
17,391 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 21 دی 1397
هوس
برآورد
150,000,000﷼
4,505 دلار آمریکا
-
200,000,000﷼
6,006 دلار آمریکا
قیمت فروش
400,000,000﷼
12,012 دلار آمریکا
128.571%
تاریخ حراج
تهران - 8 خرداد 1394
سایر آثار هنری محمد بزرگی

خورشید دوباره خواهد درخشید
برآورد
£7,000
8,750 دلار آمریکا
-
£10,000
12,500 دلار آمریکا
قیمت فروش
£7,562
9,453 دلار آمریکا
11.035%
تاریخ حراج
بونامز - 22 خرداد 1399
بدون عنوان
برآورد
500,000,000﷼
3,685 دلار آمریکا
-
700,000,000﷼
5,158 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,300,000,000﷼
9,580 دلار آمریکا
116.667%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
جهان
برآورد
150,000,000﷼
4,505 دلار آمریکا
-
200,000,000﷼
6,006 دلار آمریکا
قیمت فروش
420,000,000﷼
12,613 دلار آمریکا
140%
تاریخ حراج
تهران - 8 خرداد 1394
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 10,618 دلار آمریکا
کمینه برآورد 5,223 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 7,807 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+71.712%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021