برآورد
6,000,000,000﷼
158,395 دلار آمریکا
- 8,000,000,000﷼
211,193 دلار آمریکا
قیمت فروش
11,500,000,000﷼
303,590 دلار آمریکا
64.286% بیشتر از میانگین برآورد
آثار هنری مشابه

LEDA E IL CIGNO (LEDA AND THE SWAN)
برآورد
£35,000
46,053 دلار آمریکا
-
£45,000
59,211 دلار آمریکا
قیمت فروش
£252,000
331,579 دلار آمریکا
530% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
29 مهر 1399
بدون عنوان از مجموعه تنه درختان
برآورد
10,000,000,000﷼
263,992 دلار آمریکا
-
15,000,000,000﷼
395,987 دلار آمریکا
قیمت فروش
12,000,000,000﷼
316,790 دلار آمریکا
4% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
16 تیر 1396
بدون عنوان از مجموعه تنه درختان
برآورد
10,000,000,000﷼
263,992 دلار آمریکا
-
15,000,000,000﷼
395,987 دلار آمریکا
قیمت فروش
12,000,000,000﷼
316,790 دلار آمریکا
4% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
16 تیر 1396
سایر آثار هنری هنرمند

بدون عنوان
برآورد
6,000,000,000﷼
70,588 دلار آمریکا
-
8,000,000,000﷼
94,118 دلار آمریکا
قیمت فروش
7,000,000,000﷼
82,353 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
8 تیر 1397
بدون عنوان
برآورد
1,500,000,000﷼
45,045 دلار آمریکا
-
2,000,000,000﷼
60,060 دلار آمریکا
قیمت فروش
5,000,000,000﷼
150,150 دلار آمریکا
185.714% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
8 خرداد 1394
تکچهره فخرالملک اردلان
برآورد
2,000,000,000﷼
57,571 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
86,356 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,600,000,000﷼
74,842 دلار آمریکا
4% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
7 خرداد 1395
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 152,734 دلار آمریکا
کمینه برآورد 82,900 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 112,932 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+63.5%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2014 - 2018
عملکرد در برابر برآوردها
2014 - 2018
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2014 - 2018