• ساحل 1364
  • چاپ دیجیتال روی کاغذ کشیده شده روی تخته
  • عکاسی
  • 118 * 177
7 خرداد 1392
برآورد
100,000,000﷼
2,710 دلار آمریکا
- 140,000,000﷼
3,794 دلار آمریکا
قیمت فروش
160,000,000﷼
4,336 دلار آمریکا
33.333%
آثار هنری مشابه

آخرین وسوسه
برآورد
600,000,000﷼
4,422 دلار آمریکا
-
800,000,000﷼
5,895 دلار آمریکا
قیمت فروش
600,000,000﷼
4,422 دلار آمریکا
14.286%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
نفس بریده
برآورد
150,000,000﷼
3,741 دلار آمریکا
-
200,000,000﷼
4,988 دلار آمریکا
قیمت فروش
160,000,000﷼
3,990 دلار آمریکا
8.571%
تاریخ حراج
تهران - 3 دی 1395
مهدی باکری، جزیره مجنون، عراق ۲۵ بهمن ۱۳۶۳از مجموعه به روایت یک شاهد عینی
برآورد
150,000,000﷼
4,505 دلار آمریکا
-
200,000,000﷼
6,006 دلار آمریکا
قیمت فروش
180,000,000﷼
5,405 دلار آمریکا
2.857%
تاریخ حراج
تهران - 8 خرداد 1394
سایر آثار هنری مرتضی ممیز

بدون عنوان
برآورد
400,000,000﷼
12,012 دلار آمریکا
-
600,000,000﷼
18,018 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,100,000,000﷼
33,033 دلار آمریکا
120%
تاریخ حراج
تهران - 8 خرداد 1394
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 18,685 دلار آمریکا
کمینه برآورد 7,361 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 10,906 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+76.667%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها