برآورد
400,000,000﷼
12,012 دلار آمریکا
- 600,000,000﷼
18,018 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,100,000,000﷼
33,033 دلار آمریکا
120%
آثار هنری مشابه

آرتچارت | اثر هنری ازهدیه شفیعی
11580 صفحه
برآورد
€10,000
12,987 دلار آمریکا
-
€15,000
19,481 دلار آمریکا
قیمت فروش
€20,000
25,974 دلار آمریکا
60%
تاریخ حراج
کریستیز - 3 آبان 1391
نقاشی 1
برآورد
£12,000
15,789 دلار آمریکا
-
£18,000
23,684 دلار آمریکا
قیمت فروش
£20,000
26,316 دلار آمریکا
33.333%
تاریخ حراج
کریستیز - 21 آبان 1399
RUMI - THE BOOK OF MASSNAVI E MANAVI II
برآورد
£20,000
32,258 دلار آمریکا
-
£30,000
48,387 دلار آمریکا
قیمت فروش
£25,000
40,323 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
ساتبیز - 2 آبان 1387
سایر آثار هنری مرتضی ممیز

ساحل
برآورد
100,000,000﷼
2,710 دلار آمریکا
-
140,000,000﷼
3,794 دلار آمریکا
قیمت فروش
160,000,000﷼
4,336 دلار آمریکا
33.333%
تاریخ حراج
تهران - 7 خرداد 1392
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 18,685 دلار آمریکا
کمینه برآورد 7,361 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 10,906 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+76.667%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها