17 خرداد 1396
برآورد
€2,500
2,809 دلار آمریکا
- €3,500
3,933 دلار آمریکا
قیمت فروش
€2,500
2,809 دلار آمریکا
16.667%
آثار هنری مشابه

آرتچارت | اثر هنری ازعُمَر ال نقدی
مه صورتی
برآورد
£3,000
4,225 دلار آمریکا
-
£5,000
7,042 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,530
2,155 دلار آمریکا
61.75%
تاریخ حراج
بونامز - 19 اسفند 1399
آرتچارت | اثر هنری ازمصطفی عبدل مویتی
بدون عنوان (رقص فضایی)
برآورد
£0
0 دلار آمریکا
-
£0
0 دلار آمریکا
قیمت فروش
£2,550
3,446 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
بونامز - 21 آذر 1398
آرتچارت | Face #13/From the series Faces #42 از کامران یوسف زاده (Y.Z. Kami)
صورت شماره 13 از مجموعه صورت‌ها شماره 42
برآورد
$400
-
$600
قیمت فروش
$2,840
468%
تاریخ حراج
Skinner - 25 اردیبهشت 1388
سایر آثار هنری مرجانه ساتراپی

AUTOPORTRAIT
برآورد
€4,000
4,348 دلار آمریکا
-
€6,000
6,522 دلار آمریکا
فروش در
تاریخ حراج
کرنت د سینت سیر - 4 آبان 1395
Sans titre
برآورد
€6,000
6,742 دلار آمریکا
-
€8,000
8,989 دلار آمریکا
تاریخ حراج
پیاسا - 13 خرداد 1394
Persepolis
برآورد
€80
110 دلار آمریکا
-
€100
137 دلار آمریکا
قیمت فروش
€80
110 دلار آمریکا
11.111%
فروش در
تاریخ حراج
Kahn & Associes - 18 بهمن 1388
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 1,247 دلار آمریکا
کمینه برآورد 1,338 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 1,813 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-20.37%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2013 - 2017
عملکرد در برابر برآوردها
2013 - 2017
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2013 - 2017