مریم شیرین‌لو

ایران | 1344
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 2,414 دلار آمریکا
کمینه برآورد 2,069 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 2,759 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
 
0%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها