برآورد
£1,500
2,069 دلار آمریکا
- £2,000
2,759 دلار آمریکا
قیمت فروش
£1,750
2,414 دلار آمریکا
0%
توضیحات اثر

signed Maryam Shirinlou and dated 2007 in English and Farsi (lower left)

آثار هنری مشابه

تراریوم
برآورد
120,000,000﷼
1,043 دلار آمریکا
-
160,000,000﷼
1,391 دلار آمریکا
قیمت فروش
220,000,000﷼
1,913 دلار آمریکا
57.143%
تاریخ حراج
تهران - 21 دی 1397
بدون عنوان
برآورد
200,000,000﷼
1,739 دلار آمریکا
-
250,000,000﷼
2,174 دلار آمریکا
قیمت فروش
220,000,000﷼
1,913 دلار آمریکا
2.222%
تاریخ حراج
تهران - 21 دی 1397
تولد آهن
برآورد
150,000,000﷼
1,304 دلار آمریکا
-
200,000,000﷼
1,739 دلار آمریکا
قیمت فروش
320,000,000﷼
2,783 دلار آمریکا
82.857%
تاریخ حراج
تهران - 21 دی 1397
سایر آثار هنری مریم شیرین‌لو

اثر هنری وجود ندارد

عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 2,414 دلار آمریکا
کمینه برآورد 2,069 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 2,759 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
 
0%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها