برآورد
120,000,000﷼
3,604 دلار آمریکا
- 160,000,000﷼
4,805 دلار آمریکا
قیمت فروش
100,000,000﷼
3,003 دلار آمریکا
28.571%
آثار هنری مشابه

خنجرها سایه ندارند
برآورد
300,000,000﷼
1,158 دلار آمریکا
-
400,000,000﷼
1,544 دلار آمریکا
قیمت فروش
900,000,000﷼
3,474 دلار آمریکا
157.143%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
بدون عنوان
برآورد
500,000,000﷼
1,930 دلار آمریکا
-
700,000,000﷼
2,702 دلار آمریکا
قیمت فروش
900,000,000﷼
3,474 دلار آمریکا
50%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
از مجموعه طبیعت مینیمال
برآورد
400,000,000﷼
1,544 دلار آمریکا
-
600,000,000﷼
2,316 دلار آمریکا
قیمت فروش
600,000,000﷼
2,316 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
سایر آثار هنری معصومه مظفری

بدون عنوان
برآورد
500,000,000﷼
1,942 دلار آمریکا
-
1,000,000,000﷼
3,884 دلار آمریکا
تاریخ حراج
آرتیبیشن - 12 دی 1399
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 3,003 دلار آمریکا
کمینه برآورد 3,604 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 4,805 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-28.571%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها