• بدون عنوان
  • اکریلیک روی بوم
  • 225 * 200
  • محل امضا پایین چپ
برآورد
500,000,000﷼
1,942 دلار آمریکا
- 1,000,000,000﷼
3,884 دلار آمریکا
فروخته نشده
آثار هنری مشابه

اثر هنری وجود ندارد

سایر آثار هنری معصومه مظفری

از مجموعه در حضور دیگران
برآورد
120,000,000﷼
3,604 دلار آمریکا
-
160,000,000﷼
4,805 دلار آمریکا
قیمت فروش
100,000,000﷼
3,003 دلار آمریکا
28.571%
تاریخ حراج
تهران - 8 خرداد 1394
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 3,003 دلار آمریکا
کمینه برآورد 3,604 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 4,805 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
-28.571%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها