17 اسفند 1399
برآورد
$4,800 - $4,800
قیمت فروش
$0
100%
آثار هنری مشابه

آرتچارت | VARIATION #3 از منیر فرمانفرماییان
واریاسیون 3
برآورد
£120,000
150,000 دلار آمریکا
-
£180,000
225,000 دلار آمریکا
تاریخ حراج
ساتبیز - 5 فروردین 1399
سایر آثار هنری مملی شفاهی

اثر هنری وجود ندارد

عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش موجود نیست
کمینه برآورد موجود نیست
بیشینه برآورد موجود نیست
میانگین ارزش آثار
 
0%
 
میانگین رشد ارزش آثار
 
 
موجود نیست
عملکرد فروش در برابر برآوردها