3 دی 1395
برآورد
150,000,000﷼
3,741 دلار آمریکا
- 200,000,000﷼
4,988 دلار آمریکا
قیمت فروش
240,000,000﷼
5,985 دلار آمریکا
37.143%
آثار هنری مشابه

آرتچارت | اثر هنری ازفریدون آو
بدون عنوان
برآورد
$4,000
-
$6,000
قیمت فروش
$6,000
20%
تاریخ حراج
آرتیانا - 11 فروردین 1398
رویای نیمه شب تابستان
برآورد
$8,000
-
$12,000
قیمت فروش
$6,000
40%
تاریخ حراج
بونامز - 20 مهر 1388
آرتچارت | اثر هنری ازفاتح المدرس
فیگورها
برآورد
£3,000
4,225 دلار آمریکا
-
£5,000
7,042 دلار آمریکا
قیمت فروش
£5,100
7,183 دلار آمریکا
27.5%
تاریخ حراج
بونامز - 19 اسفند 1399
سایر آثار هنری منوچهر معتبر

بدون عنوان
برآورد
80,000,000﷼
2,443 دلار آمریکا
-
120,000,000﷼
3,665 دلار آمریکا
قیمت فروش
360,000,000﷼
10,996 دلار آمریکا
260%
تاریخ حراج
تهران - 9 خرداد 1393
بدون عنوان
برآورد
2,000,000,000﷼
7,721 دلار آمریکا
-
3,000,000,000﷼
11,581 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,800,000,000﷼
10,809 دلار آمریکا
12%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
بدون عنوان
برآورد
800,000,000﷼
21,119 دلار آمریکا
-
1,200,000,000﷼
31,679 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,100,000,000﷼
29,039 دلار آمریکا
10%
تاریخ حراج
تهران - 16 تیر 1396
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 11,208 دلار آمریکا
کمینه برآورد 7,697 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 11,336 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+39.957%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021