منوچهر یکتایی

ایران | 1300 - 1398
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 63,526 دلار آمریکا
کمینه برآورد 30,197 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 42,686 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+131.862%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2016 - 2020
عملکرد در برابر برآوردها
2016 - 2020
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2016 - 2020