• بدون عنوان (برهنه‌ی درازکشیده با پرده‌ی آبی) 1361 - 1362
  • رنگ روغن روی بوم
  • نقاشی
  • 132 * 122
برآورد
£80,000
106,667 دلار آمریکا
- £120,000
160,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
£93,750
125,000 دلار آمریکا
6.25%
آثار هنری مشابه

آرتچارت | BLUE DOME I از کامران یوسف زاده (Y.Z. Kami)
گنبد آبی 1
برآورد
£60,000
96,774 دلار آمریکا
-
£90,000
145,161 دلار آمریکا
قیمت فروش
£86,500
139,516 دلار آمریکا
15.333%
تاریخ حراج
ساتبیز - 26 مهر 1393
بدون عنوان
برآورد
€25,000
32,468 دلار آمریکا
-
€30,000
38,961 دلار آمریکا
قیمت فروش
€90,000
116,883 دلار آمریکا
227.273%
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 1 آبان 1391
بدون عنوان
برآورد
15,000,000,000﷼
57,906 دلار آمریکا
-
20,000,000,000﷼
77,208 دلار آمریکا
قیمت فروش
28,000,000,000﷼
108,091 دلار آمریکا
60%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
سایر آثار هنری منوچهر یکتایی

بدون عنوان
برآورد
4,000,000,000﷼
99,751 دلار آمریکا
-
6,000,000,000﷼
149,626 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,800,000,000﷼
94,763 دلار آمریکا
24%
تاریخ حراج
تهران - 3 دی 1395
آرتچارت | اثر هنری ازمنوچهر یکتایی
بدون عنوان
برآورد
$800
-
$1,000
قیمت فروش
$1,100
22.222%
فروش در
تاریخ حراج
استِیر گالریز - 18 شهریور 1396
آرتچارت | UNTITLED (STILL LIFE) از منوچهر یکتایی
بدون عنوان (طبیعت بی‌جان)
برآورد
£20,000
24,390 دلار آمریکا
-
£30,000
36,585 دلار آمریکا
قیمت فروش
£68,750
83,841 دلار آمریکا
175%
تاریخ حراج
ساتبیز - 29 مهر 1395
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 62,766 دلار آمریکا
کمینه برآورد 30,128 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 42,716 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+129.09%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021