برآورد
15,000,000,000﷼
110,538 دلار آمریکا
- 20,000,000,000﷼
147,384 دلار آمریکا
قیمت فروش
19,000,000,000﷼
140,015 دلار آمریکا
8.571% بیشتر از میانگین برآورد
آثار هنری مشابه

بدون عنوان
برآورد
£60,000
78,947 دلار آمریکا
-
£80,000
105,263 دلار آمریکا
قیمت فروش
£52,920
69,632 دلار آمریکا
24.4% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
29 مهر 1399
زنی با سه‌تار
برآورد
$2,000
-
$4,000
قیمت فروش
$2,500
16.667% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
5 بهمن 1398
آسایش زرد
برآورد
£15,000
18,987 دلار آمریکا
-
£20,000
25,316 دلار آمریکا
قیمت فروش
£15,000
18,987 دلار آمریکا
14.286% کمتر از میانگین برآورد
فروش در
تاریخ حراج
25 تیر 1399
سایر آثار هنری هنرمند

بدون عنوان
برآورد
4,000,000,000﷼
99,751 دلار آمریکا
-
6,000,000,000﷼
149,626 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,800,000,000﷼
94,763 دلار آمریکا
24% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
3 دی 1395
UNTITLED (STILL LIFE)
برآورد
£20,000
24,390 دلار آمریکا
-
£30,000
36,585 دلار آمریکا
قیمت فروش
£68,750
83,841 دلار آمریکا
175% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
29 مهر 1395
Untitled (Reclining nude with blue curtains)
برآورد
£80,000
106,667 دلار آمریکا
-
£120,000
160,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
£93,750
125,000 دلار آمریکا
6.25% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
3 آبان 1396
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 74,996 دلار آمریکا
کمینه برآورد 36,523 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 51,742 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+101.379%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2016 - 2020
عملکرد در برابر برآوردها
2016 - 2020
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2016 - 2020