برآورد
15,000,000,000﷼
110,538 دلار آمریکا
- 20,000,000,000﷼
147,384 دلار آمریکا
قیمت فروش
19,000,000,000﷼
140,015 دلار آمریکا
8.571% بیشتر از میانگین برآورد
آثار هنری مشابه

بدون عنوان
برآورد
$8,000
-
$12,000
قیمت فروش
$114,000
1040% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
13 اسفند 1386
کاسه سیاه کوچک
برآورد
4,000,000,000﷼
90,498 دلار آمریکا
-
6,000,000,000﷼
135,747 دلار آمریکا
قیمت فروش
5,500,000,000﷼
124,434 دلار آمریکا
10% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
22 دی 1396
NAGOO KE KHEYLI DIRE, ESHGHAT NARAFTE AZ YAD
برآورد
£60,000
95,238 دلار آمریکا
-
£80,000
126,984 دلار آمریکا
قیمت فروش
£79,250
125,794 دلار آمریکا
13.214% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
28 مهر 1389
سایر آثار هنری هنرمند

بدون عنوان
برآورد
4,000,000,000﷼
99,751 دلار آمریکا
-
6,000,000,000﷼
149,626 دلار آمریکا
قیمت فروش
3,800,000,000﷼
94,763 دلار آمریکا
24% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
3 دی 1395
آرتچارت | اثر هنری ازمنوچهر یکتایی
بدون عنوان
برآورد
$800
-
$1,000
قیمت فروش
$1,100
22.222% بیشتر از میانگین برآورد
فروش در
تاریخ حراج
18 شهریور 1396
آرتچارت | UNTITLED (STILL LIFE) از منوچهر یکتایی
بدون عنوان (طبیعت بی‌جان)
برآورد
£20,000
24,390 دلار آمریکا
-
£30,000
36,585 دلار آمریکا
قیمت فروش
£68,750
83,841 دلار آمریکا
175% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
29 مهر 1395
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 63,526 دلار آمریکا
کمینه برآورد 30,197 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 42,686 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+131.862%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2016 - 2020
عملکرد در برابر برآوردها
2016 - 2020
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2016 - 2020