• سه برادر 1386
  • mirror, reverse-glass painting and plaster on wood in aluminium frame, in three parts، آینه، نقاشی پشت شیشه و پلاستر سوارشده روی تخته
  • مجسمه
  • 217.8 * 169.5
21 مهر 1393
برآورد
$70,000 - $100,000
قیمت فروش
$233,000
174.118%
آثار هنری مشابه

هیچ‌های عاشق
برآورد
$300,000
-
$400,000
قیمت فروش
$305,000
12.857%
تاریخ حراج
کریستیز - 26 اسفند 1394
هیچِ نیلی
برآورد
$60,000
-
$80,000
قیمت فروش
$240,000
242.857%
تاریخ حراج
بونامز - 13 اسفند 1386
سایر آثار هنری منیر فرمانفرماییان

بدون عنوان
برآورد
30,000,000,000﷼
260,870 دلار آمریکا
-
40,000,000,000﷼
347,826 دلار آمریکا
قیمت فروش
40,000,000,000﷼
347,826 دلار آمریکا
14.286%
تاریخ حراج
تهران - 21 دی 1397
بدون عنوان
برآورد
30,000,000,000﷼
228,137 دلار آمریکا
-
40,000,000,000﷼
304,183 دلار آمریکا
قیمت فروش
30,000,000,000﷼
228,137 دلار آمریکا
14.286%
تاریخ حراج
تهران - 14 تیر 1398
بدون عنوان
برآورد
4,000,000,000﷼
47,059 دلار آمریکا
-
6,000,000,000﷼
70,588 دلار آمریکا
قیمت فروش
7,500,000,000﷼
88,235 دلار آمریکا
50%
تاریخ حراج
تهران - 8 تیر 1397
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 143,807 دلار آمریکا
کمینه برآورد 97,160 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 136,905 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+29.675%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021