• پنج‌ضلعی 1389
  • mirror mosaic, reverse-glass painting and plaster on plexiglass، تکه آینه، نقاشی پشت آینه و پلاستر روی پلکسی‌گلاس
  • مجسمه
  • 109 * 114
27 مهر 1395
برآورد
$120,000 - $180,000
قیمت فروش
$150,000
0%
آثار هنری مشابه

نوبهار
برآورد
$150,000
-
$200,000
قیمت فروش
$274,000
56.571%
فروش در
تاریخ حراج
ساتبیز - 1 اردیبهشت 1394
آرتچارت | TRIANGLE OF HOPE از منیر فرمانفرماییان
مثلث امید
برآورد
£100,000
128,205 دلار آمریکا
-
£120,000
153,846 دلار آمریکا
قیمت فروش
£137,500
176,282 دلار آمریکا
25%
تاریخ حراج
ساتبیز - 5 اردیبهشت 1396
آرتچارت | Qazvin از منیر فرمانفرماییان
قزوین
برآورد
£100,000
128,205 دلار آمریکا
-
£200,000
256,410 دلار آمریکا
قیمت فروش
£125,000
160,256 دلار آمریکا
16.667%
تاریخ حراج
بونامز - 6 اردیبهشت 1396
سایر آثار هنری منیر فرمانفرماییان

بدون عنوان
برآورد
30,000,000,000﷼
260,870 دلار آمریکا
-
40,000,000,000﷼
347,826 دلار آمریکا
قیمت فروش
40,000,000,000﷼
347,826 دلار آمریکا
14.286%
تاریخ حراج
تهران - 21 دی 1397
بدون عنوان
برآورد
30,000,000,000﷼
228,137 دلار آمریکا
-
40,000,000,000﷼
304,183 دلار آمریکا
قیمت فروش
30,000,000,000﷼
228,137 دلار آمریکا
14.286%
تاریخ حراج
تهران - 14 تیر 1398
بدون عنوان
برآورد
4,000,000,000﷼
47,059 دلار آمریکا
-
6,000,000,000﷼
70,588 دلار آمریکا
قیمت فروش
7,500,000,000﷼
88,235 دلار آمریکا
50%
تاریخ حراج
تهران - 8 تیر 1397
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 143,807 دلار آمریکا
کمینه برآورد 97,160 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 136,905 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+29.675%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021