21 دی 1397
برآورد
20,000,000,000﷼
173,913 دلار آمریکا
- 30,000,000,000﷼
260,870 دلار آمریکا
قیمت فروش
29,000,000,000﷼
252,174 دلار آمریکا
16%
بدون عنوان (بال‌های فروهر)
برآورد
£100,000
142,857 دلار آمریکا
-
£120,000
171,429 دلار آمریکا
قیمت فروش
£161,000
230,000 دلار آمریکا
46.364%
تاریخ حراج
ساتبیز - 2 اردیبهشت 1395