• تصویر زهرا 1387
  • mirror mosaic, reverse-glass painting and plaster on wood in aluminium artist's frame، تکه آینه، نقاشی پشت آینه و پلاستر بر چوب در قاب آلومنیومی
  • مجسمه
  • 135 * 185 * 19
برآورد
$350,000 - $500,000
قیمت فروش
$395,000
7.059%

اثر هنری وجود ندارد