• هندسه‌ی امید 1354
  • mirror, reverse glass painting, stainless steel and plaster on wood، آینه، نقاشی پشت شیشه، فولاد ضد زنگ و پلاستر روی چوب
  • مجسمه
  • 128 * 127.999
2 اردیبهشت 1399
برآورد
£300,000
368,189 دلار آمریکا
- £400,000
490,918 دلار آمریکا
قیمت فروش
£375,000
460,236 دلار آمریکا
7.143%
آثار هنری مشابه

خورشید خانم
برآورد
$180,000
-
$240,000
قیمت فروش
$377,000
79.524%
تاریخ حراج
کریستیز - 26 اسفند 1394
سایر آثار هنری منیر فرمانفرماییان

بدون عنوان
برآورد
30,000,000,000﷼
260,870 دلار آمریکا
-
40,000,000,000﷼
347,826 دلار آمریکا
قیمت فروش
40,000,000,000﷼
347,826 دلار آمریکا
14.286%
تاریخ حراج
تهران - 21 دی 1397
بدون عنوان
برآورد
30,000,000,000﷼
228,137 دلار آمریکا
-
40,000,000,000﷼
304,183 دلار آمریکا
قیمت فروش
30,000,000,000﷼
228,137 دلار آمریکا
14.286%
تاریخ حراج
تهران - 14 تیر 1398
بدون عنوان
برآورد
4,000,000,000﷼
47,059 دلار آمریکا
-
6,000,000,000﷼
70,588 دلار آمریکا
قیمت فروش
7,500,000,000﷼
88,235 دلار آمریکا
50%
تاریخ حراج
تهران - 8 تیر 1397
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 143,807 دلار آمریکا
کمینه برآورد 97,160 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 136,905 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+29.675%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021