برآورد
4,000,000,000﷼
47,059 دلار آمریکا
- 6,000,000,000﷼
70,588 دلار آمریکا
قیمت فروش
7,500,000,000﷼
88,235 دلار آمریکا
50%

اثر هنری وجود ندارد