• بدون عنوان 1393
  • آیینه کاری، نقاشی پشت شیشه و گچ روی چوب
  • مجسمه
  • 60 * 35 * 5
  • امضاء: "منیر شاهرودی فرمانفرماییان MONIR.SH.FARMANFARMAIAN 2014"(پشت اثر)
برآورد
25,000,000,000﷼
96,510 دلار آمریکا
- 35,000,000,000﷼
135,114 دلار آمریکا
قیمت فروش
36,000,000,000﷼
138,975 دلار آمریکا
20%

اثر هنری وجود ندارد