• تجدیدخاطره 1 1386
  • mirror mosaic, reverse-glass painting and aluminium on plaster on board، موزاییک شیشه‌ای، کاغذ نقاشیِ ریوِرسگلس و آلومینیوم روی گچ روی تخته
  • مجسمه
  • 140 * 140
4 اردیبهشت 1397
برآورد
£160,000
225,352 دلار آمریکا
- £200,000
281,690 دلار آمریکا
قیمت فروش
£237,000
333,803 دلار آمریکا
31.667%
آثار هنری مشابه

آرتچارت | VARIATIONS ON HEXAGON AND OCTAGON MIRROR از منیر فرمانفرماییان
تغییرات در شش گوش و آینه هشت ضلعی
برآورد
£120,000
146,341 دلار آمریکا
-
£150,000
182,927 دلار آمریکا
قیمت فروش
£245,000
298,780 دلار آمریکا
81.481%
تاریخ حراج
ساتبیز - 29 مهر 1395
سایر آثار هنری منیر فرمانفرماییان

بدون عنوان
برآورد
30,000,000,000﷼
260,870 دلار آمریکا
-
40,000,000,000﷼
347,826 دلار آمریکا
قیمت فروش
40,000,000,000﷼
347,826 دلار آمریکا
14.286%
تاریخ حراج
تهران - 21 دی 1397
بدون عنوان
برآورد
30,000,000,000﷼
228,137 دلار آمریکا
-
40,000,000,000﷼
304,183 دلار آمریکا
قیمت فروش
30,000,000,000﷼
228,137 دلار آمریکا
14.286%
تاریخ حراج
تهران - 14 تیر 1398
بدون عنوان
برآورد
4,000,000,000﷼
47,059 دلار آمریکا
-
6,000,000,000﷼
70,588 دلار آمریکا
قیمت فروش
7,500,000,000﷼
88,235 دلار آمریکا
50%
تاریخ حراج
تهران - 8 تیر 1397
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 143,807 دلار آمریکا
کمینه برآورد 97,160 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 136,905 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+29.675%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021