• بدون عنوان
  • reverse glass painting and mirror on wood in aluminum frame, in two parts، رنگ‌آمیزی پشت شیشه و آینه روی چوب بر قاب آلومنیوم
  • مجسمه
  • 110 * 45
برآورد
£70,000
92,105 دلار آمریکا
- £90,000
118,421 دلار آمریکا
فروخته نشده
آثار هنری مشابه

الهه قرون از مجموعه سکوت
برآورد
800,000,000﷼
5,895 دلار آمریکا
-
1,200,000,000﷼
8,843 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,700,000,000﷼
12,528 دلار آمریکا
70% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
27 دی 1398
آرتچارت | اثر هنری ازاحمد عبدل وهاب
پسر نیل
برآورد
£0
0 دلار آمریکا
-
£0
0 دلار آمریکا
قیمت فروش
£5,062
6,841 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
21 آذر 1398
مجموعه ی قفس کلامی
برآورد
£5,000
6,250 دلار آمریکا
-
£7,000
8,750 دلار آمریکا
قیمت فروش
£3,990
4,988 دلار آمریکا
33.5% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
22 خرداد 1399
سایر آثار هنری هنرمند

بدون عنوان
برآورد
30,000,000,000﷼
260,870 دلار آمریکا
-
40,000,000,000﷼
347,826 دلار آمریکا
قیمت فروش
40,000,000,000﷼
347,826 دلار آمریکا
14.286% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
21 دی 1397
بدون عنوان
برآورد
30,000,000,000﷼
228,137 دلار آمریکا
-
40,000,000,000﷼
304,183 دلار آمریکا
قیمت فروش
30,000,000,000﷼
228,137 دلار آمریکا
14.286% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
14 تیر 1398
بدون عنوان
برآورد
4,000,000,000﷼
47,059 دلار آمریکا
-
6,000,000,000﷼
70,588 دلار آمریکا
قیمت فروش
7,500,000,000﷼
88,235 دلار آمریکا
50% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
8 تیر 1397
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 143,807 دلار آمریکا
کمینه برآورد 97,160 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 136,905 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+29.675%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2016 - 2020
عملکرد در برابر برآوردها
2016 - 2020
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2016 - 2020