• بدون عنوان
  • reverse glass painting and mirror on wood in aluminum frame, in two parts، رنگ‌آمیزی پشت شیشه و آینه روی چوب بر قاب آلومنیوم
  • مجسمه
  • 110 * 45
برآورد
£70,000
92,105 دلار آمریکا
- £90,000
118,421 دلار آمریکا
فروخته نشده
الهه قرون از مجموعه سکوت
برآورد
800,000,000﷼
5,895 دلار آمریکا
-
1,200,000,000﷼
8,843 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,700,000,000﷼
12,528 دلار آمریکا
70%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
آرتچارت | اثر هنری ازاحمد عبدل وهاب
پسر نیل
برآورد
£0
0 دلار آمریکا
-
£0
0 دلار آمریکا
قیمت فروش
£5,062
6,841 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
بونامز - 21 آذر 1398
مجموعه ی قفس کلامی
برآورد
£5,000
6,250 دلار آمریکا
-
£7,000
8,750 دلار آمریکا
قیمت فروش
£3,990
4,988 دلار آمریکا
33.5%
تاریخ حراج
بونامز - 22 خرداد 1399
X series
برآورد
$8,000
-
$12,000
قیمت فروش
$10,000
0%
تاریخ حراج
کریستیز - 30 فروردین 1390
HEECH ON CHAIR
برآورد
$60,000
-
$80,000
قیمت فروش
$102,500
46.429%
تاریخ حراج
کریستیز - 8 آبان 1392
STANDING HEECH LOVERS
برآورد
£80,000
126,984 دلار آمریکا
-
£100,000
158,730 دلار آمریکا
قیمت فروش
£133,250
211,508 دلار آمریکا
48.056%
تاریخ حراج
ساتبیز - 28 مهر 1389
Heech in green
برآورد
€16,000
20,253 دلار آمریکا
-
€18,000
22,785 دلار آمریکا
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 24 آبان 1391
Heech in green
برآورد
€16,000
20,253 دلار آمریکا
-
€18,000
22,785 دلار آمریکا
تاریخ حراج
میلون و اسوسیز - 24 آبان 1391
هیج
برآورد
£10,000
16,393 دلار آمریکا
-
£15,000
24,590 دلار آمریکا
قیمت فروش
£17,000
27,869 دلار آمریکا
36%
تاریخ حراج
بونامز - 11 خرداد 1390