برآورد
£120,000
146,341 دلار آمریکا
- £150,000
182,927 دلار آمریکا
قیمت فروش
£245,000
298,780 دلار آمریکا
81.481%
آثار هنری مشابه

نوبهار
برآورد
$150,000
-
$200,000
قیمت فروش
$274,000
56.571%
فروش در
تاریخ حراج
ساتبیز - 1 اردیبهشت 1394
آسمان آبی
برآورد
20,000,000,000﷼
152,091 دلار آمریکا
-
30,000,000,000﷼
228,137 دلار آمریکا
قیمت فروش
21,000,000,000﷼
159,696 دلار آمریکا
16%
تاریخ حراج
تهران - 14 تیر 1398
بدون عنوان
برآورد
8,000,000,000﷼
211,193 دلار آمریکا
-
12,000,000,000﷼
316,790 دلار آمریکا
قیمت فروش
8,500,000,000﷼
224,393 دلار آمریکا
15%
تاریخ حراج
تهران - 16 تیر 1396
سایر آثار هنری منیر فرمانفرماییان

بدون عنوان
برآورد
30,000,000,000﷼
260,870 دلار آمریکا
-
40,000,000,000﷼
347,826 دلار آمریکا
قیمت فروش
40,000,000,000﷼
347,826 دلار آمریکا
14.286%
تاریخ حراج
تهران - 21 دی 1397
بدون عنوان
برآورد
30,000,000,000﷼
228,137 دلار آمریکا
-
40,000,000,000﷼
304,183 دلار آمریکا
قیمت فروش
30,000,000,000﷼
228,137 دلار آمریکا
14.286%
تاریخ حراج
تهران - 14 تیر 1398
بدون عنوان
برآورد
4,000,000,000﷼
47,059 دلار آمریکا
-
6,000,000,000﷼
70,588 دلار آمریکا
قیمت فروش
7,500,000,000﷼
88,235 دلار آمریکا
50%
تاریخ حراج
تهران - 8 تیر 1397
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 143,807 دلار آمریکا
کمینه برآورد 97,160 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 136,905 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+29.675%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021