برآورد
£60,000
80,000 دلار آمریکا
- £80,000
106,667 دلار آمریکا
قیمت فروش
£112,500
150,000 دلار آمریکا
60.714%
نوبهار
برآورد
$150,000
-
$200,000
قیمت فروش
$274,000
56.571%
فروش در
تاریخ حراج
ساتبیز - 1 اردیبهشت 1394
آسمان آبی
برآورد
20,000,000,000﷼
152,091 دلار آمریکا
-
30,000,000,000﷼
228,137 دلار آمریکا
قیمت فروش
21,000,000,000﷼
159,696 دلار آمریکا
16%
تاریخ حراج
تهران - 14 تیر 1398