منیر فرمانفرماییان

ایران | 1301 - 1398
79 نتیجه
مرتب سازی بر اساس
شماره لت #100 (فروخته شده)
آیینه‌کاری، نقاشی پشت شیشه و گچ روی چوب
90 * 180
برآورد
30,000,000,000﷼
260,870 دلار آمریکا
-
40,000,000,000﷼
347,826 دلار آمریکا
قیمت فروش
40,000,000,000﷼
347,826 دلار آمریکا
14.286% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
21 دی 1397

شماره لت #70 (فروخته شده)
آیینه‌کاری، نقاشی پشت پلکسی گلاس و گچ روی چوب
10 * 70 * 97
برآورد
30,000,000,000﷼
228,137 دلار آمریکا
-
40,000,000,000﷼
304,183 دلار آمریکا
قیمت فروش
30,000,000,000﷼
228,137 دلار آمریکا
14.286% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
14 تیر 1398

شماره لت #80 (فروخته شده)
آیینه‌کاری، نقاشی پشت شیشه و گچ روی چوب
66 * 66 * 4.5
برآورد
4,000,000,000﷼
47,059 دلار آمریکا
-
6,000,000,000﷼
70,588 دلار آمریکا
قیمت فروش
7,500,000,000﷼
88,235 دلار آمریکا
50% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
8 تیر 1397

شماره لت #7 (فروخته نشده)
felt tip marker and pen on paper، ماژیک و خودکار روی کاغذ
100 * 70
امضاء شده
برآورد
$22,000
-
$28,000
فروش در
تاریخ حراج
5 تیر 1399

شماره لت #110 (فروخته شده)
آیینه کاری، نقاشی پشت شیشه و گچ روی چوب
60 * 35 * 5
امضاء شده
برآورد
25,000,000,000﷼
96,510 دلار آمریکا
-
35,000,000,000﷼
135,114 دلار آمریکا
قیمت فروش
36,000,000,000﷼
138,975 دلار آمریکا
20% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
26 دی 1399

شماره لت #56 (فروخته شده)
mirror mosaic and felt-tip pen on plaster 
32 * 97
امضاء شده
برآورد
£10,000
12,821 دلار آمریکا
-
£15,000
19,231 دلار آمریکا
قیمت فروش
£12,500
16,026 دلار آمریکا
0%
تاریخ حراج
30 مهر 1398

شماره لت #35 (فروخته شده)
mirror and plaster، آینه و گچ
24 * 24 * 24
برآورد
£35,000
46,053 دلار آمریکا
-
£45,000
59,211 دلار آمریکا
قیمت فروش
£43,750
57,566 دلار آمریکا
9.375% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
1 آبان 1396

شماره لت #35 (فروخته شده)
ماژیک ، مداد رنگی و آینه روی کاغذ
55 * 85.5
برآورد
£12,000
15,789 دلار آمریکا
-
£18,000
23,684 دلار آمریکا
قیمت فروش
£20,000
26,316 دلار آمریکا
33.333% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
21 آبان 1399

شماره لت #81 (فروخته شده)
آیینه کاری و نقاشی پشت شیشه روی گچ و چوب
* 25
برآورد
8,000,000,000﷼
58,954 دلار آمریکا
-
12,000,000,000﷼
88,430 دلار آمریکا
قیمت فروش
11,000,000,000﷼
81,061 دلار آمریکا
10% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
27 دی 1398

شماره لت #86 (فروخته شده)
mirror mosaic, reverse-glass painting and plaster on plexiglass، تکه آینه، نقاشی پشت آینه و پلاستر روی پلکسی‌گلاس
109 * 114
امضاء شده
برآورد
$120,000
-
$180,000
قیمت فروش
$150,000
0%
تاریخ حراج
27 مهر 1395