21 دی 1397
برآورد
400,000,000﷼
3,478 دلار آمریکا
- 600,000,000﷼
5,217 دلار آمریکا
قیمت فروش
850,000,000﷼
7,391 دلار آمریکا
70%
آثار هنری مشابه

بدون عنوان
برآورد
1,000,000,000﷼
3,860 دلار آمریکا
-
1,500,000,000﷼
5,791 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,500,000,000﷼
5,791 دلار آمریکا
20%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
سادگی از مجموعه جعبه‌ها
برآورد
80,000,000﷼
2,443 دلار آمریکا
-
120,000,000﷼
3,665 دلار آمریکا
قیمت فروش
220,000,000﷼
6,720 دلار آمریکا
120%
تاریخ حراج
تهران - 9 خرداد 1393
بدون عنوان
برآورد
$4,000
-
$7,000
قیمت فروش
$8,400
52.727%
تاریخ حراج
ایام - 6 خرداد 1393
سایر آثار هنری مهدی سحابی

بدون عنوان از مجموعه دیوارنوشته ها
برآورد
300,000,000﷼
7,481 دلار آمریکا
-
400,000,000﷼
9,975 دلار آمریکا
قیمت فروش
600,000,000﷼
14,963 دلار آمریکا
71.429%
تاریخ حراج
تهران - 3 دی 1395
بدون عنوان از مجموعه دیوارنوشته ها
برآورد
400,000,000﷼
9,050 دلار آمریکا
-
600,000,000﷼
13,575 دلار آمریکا
قیمت فروش
650,000,000﷼
14,706 دلار آمریکا
30%
تاریخ حراج
تهران - 22 دی 1396
از مجموعه ستون ها
برآورد
500,000,000﷼
3,685 دلار آمریکا
-
700,000,000﷼
5,158 دلار آمریکا
قیمت فروش
550,000,000﷼
4,053 دلار آمریکا
8.333%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 10,467 دلار آمریکا
کمینه برآورد 23,344 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 32,900 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+18.799%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021