مهدی فلاح

ایرانی
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 6,943 دلار آمریکا
کمینه برآورد 5,133 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 7,134 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+5.714%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2015 - 2019
عملکرد در برابر برآوردها
2015 - 2019
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2015 - 2019