• مهدی فلاح
  • شبدیز از مجموعه خسرو شیرین 1396
  • اکریلیک و ورق طلا روی بوم
  • نقاشیخط
  • 180 * 180
برآورد
400,000,000 ﷼
3,478 دلار آمریکا
- 600,000,000 ﷼
5,217 دلار آمریکا
قیمت فروش
400,000,000 ﷼
3,478 دلار آمریکا
20% کمتر از میانگین برآورد
آثار هنری مشابه

خورشید دوباره خواهد درخشید
برآورد
7,000 £
8,750 دلار آمریکا
-
10,000 £
12,500 دلار آمریکا
قیمت فروش
7,562 £
9,453 دلار آمریکا
11.035% کمتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
22 خرداد 1399
یزدان
برآورد
40,000 £
53,333 دلار آمریکا
-
60,000 £
80,000 دلار آمریکا
تاریخ حراج
4 آذر 1399
بدون عنوان
برآورد
250,000,000 ﷼
1,842 دلار آمریکا
-
350,000,000 ﷼
2,579 دلار آمریکا
قیمت فروش
600,000,000 ﷼
4,422 دلار آمریکا
100% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
27 دی 1398
سایر آثار هنری هنرمند

بدون عنوان
برآورد
300,000,000 ﷼
6,787 دلار آمریکا
-
400,000,000 ﷼
9,050 دلار آمریکا
قیمت فروش
460,000,000 ﷼
10,407 دلار آمریکا
31.429% بیشتر از میانگین برآورد
تاریخ حراج
22 دی 1396
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 6,943 دلار آمریکا
کمینه برآورد 5,133 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 7,134 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+5.714%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2015 - 2019
عملکرد در برابر برآوردها
2015 - 2019
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2015 - 2019