• شبدیز از مجموعه خسرو شیرین 1396
  • اکریلیک و ورق طلا روی بوم
  • نقاشیخط
  • 180 * 180
21 دی 1397
برآورد
400,000,000﷼
3,478 دلار آمریکا
- 600,000,000﷼
5,217 دلار آمریکا
قیمت فروش
400,000,000﷼
3,478 دلار آمریکا
20%
آثار هنری مشابه

بدون عنوان
برآورد
300,000,000﷼
2,211 دلار آمریکا
-
400,000,000﷼
2,948 دلار آمریکا
قیمت فروش
550,000,000﷼
4,053 دلار آمریکا
57.143%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
باران
برآورد
100,000,000﷼
870 دلار آمریکا
-
140,000,000﷼
1,217 دلار آمریکا
قیمت فروش
420,000,000﷼
3,652 دلار آمریکا
250%
تاریخ حراج
تهران - 21 دی 1397
بدون عنوا ناز مجموعه گردش و چرخش
برآورد
300,000,000﷼
2,609 دلار آمریکا
-
400,000,000﷼
3,478 دلار آمریکا
قیمت فروش
320,000,000﷼
2,783 دلار آمریکا
8.571%
تاریخ حراج
تهران - 21 دی 1397
سایر آثار هنری مهدی فلاح

بدون عنوان
برآورد
300,000,000﷼
6,787 دلار آمریکا
-
400,000,000﷼
9,050 دلار آمریکا
قیمت فروش
460,000,000﷼
10,407 دلار آمریکا
31.429%
تاریخ حراج
تهران - 22 دی 1396
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 6,943 دلار آمریکا
کمینه برآورد 5,133 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 7,134 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+5.714%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها