17 اسفند 1399
برآورد
$0 - $0
قیمت فروش
$0
0%
آثار هنری مشابه

بدون عنوان
برآورد
600,000,000﷼
2,316 دلار آمریکا
-
800,000,000﷼
3,088 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,600,000,000﷼
6,177 دلار آمریکا
128.571%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
درخت خون سیاوشان
برآورد
600,000,000﷼
2,316 دلار آمریکا
-
800,000,000﷼
3,088 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,000,000,000﷼
7,721 دلار آمریکا
185.714%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
بدون عنوان
برآورد
500,000,000﷼
1,930 دلار آمریکا
-
700,000,000﷼
2,702 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,200,000,000﷼
4,632 دلار آمریکا
100%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
سایر آثار هنری مهدی قدیانلو

آرتچارت | اثر هنری ازمهدی قدیانلو
رستگاری زودرس
برآورد
£200
277 دلار آمریکا
-
£300
416 دلار آمریکا
تاریخ حراج
چیسویک - 2 فروردین 1400
آرتچارت | اثر هنری ازمهدی قدیانلو
تایم صفر
برآورد
£300
416 دلار آمریکا
-
£500
693 دلار آمریکا
قیمت فروش
£500
693 دلار آمریکا
25%
تاریخ حراج
چیسویک - 2 فروردین 1400
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 693 دلار آمریکا
کمینه برآورد 416 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 693 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+25%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها