برآورد
1,200,000,000﷼
8,843 دلار آمریکا
- 1,600,000,000﷼
11,791 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,800,000,000﷼
20,634 دلار آمریکا
100%
آثار هنری مشابه

بدون عنوان از مجموعه عصیان
برآورد
400,000,000﷼
2,948 دلار آمریکا
-
600,000,000﷼
4,422 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,800,000,000﷼
20,634 دلار آمریکا
460%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
منظره رویایی
برآورد
1,500,000,000﷼
13,043 دلار آمریکا
-
2,000,000,000﷼
17,391 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,800,000,000﷼
15,652 دلار آمریکا
2.857%
تاریخ حراج
تهران - 21 دی 1397
رنگ گل و نسرین
برآورد
300,000,000﷼
9,009 دلار آمریکا
-
400,000,000﷼
12,012 دلار آمریکا
قیمت فروش
600,000,000﷼
18,018 دلار آمریکا
71.429%
تاریخ حراج
تهران - 8 خرداد 1394
سایر آثار هنری مهرداد محب‌علی

بازی کردن 4
برآورد
1,000,000,000﷼
8,696 دلار آمریکا
-
1,500,000,000﷼
13,043 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,400,000,000﷼
20,870 دلار آمریکا
92%
تاریخ حراج
تهران - 21 دی 1397
خیل مهاجرت کنندگان
برآورد
400,000,000﷼
9,975 دلار آمریکا
-
600,000,000﷼
14,963 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,100,000,000﷼
27,431 دلار آمریکا
120%
تاریخ حراج
تهران - 3 دی 1395
آرتچارت | اثر هنری ازمهرداد محب‌علی
بی نهایتِ زودهنگام
برآورد
$20,000
-
$30,000
قیمت فروش
$30,000
20%
تاریخ حراج
کریستیز - 28 اسفند 1395
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 20,542 دلار آمریکا
کمینه برآورد 12,533 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 17,422 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+45.016%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2016 - 2020
عملکرد در برابر برآوردها
2016 - 2020
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2016 - 2020