• اندرونی از مجموعه شکارگاه 1399
  • ترکیب مواد روی بوم
  • نقاشی
  • 180 * 150
  • امضاء: "میترا کاویان 99 KAVIAN 2020"(پایین چپ)
برآورد
500,000,000﷼
1,930 دلار آمریکا
- 700,000,000﷼
2,702 دلار آمریکا
قیمت فروش
2,400,000,000﷼
9,265 دلار آمریکا
300%
آثار هنری مشابه

عروسک‌ها
برآورد
600,000,000﷼
2,316 دلار آمریکا
-
800,000,000﷼
3,088 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,900,000,000﷼
7,335 دلار آمریکا
171.429%
تاریخ حراج
تهران - 26 دی 1399
باغ پوست من است
برآورد
€12,000
13,333 دلار آمریکا
-
€18,000
20,000 دلار آمریکا
قیمت فروش
€10,000
11,111 دلار آمریکا
33.333%
تاریخ حراج
Van Ham - 8 خرداد 1398
پرتره سهراب سپهری
برآورد
800,000,000﷼
5,895 دلار آمریکا
-
1,200,000,000﷼
8,843 دلار آمریکا
قیمت فروش
1,500,000,000﷼
11,054 دلار آمریکا
50%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
سایر آثار هنری میترا کاویان

بدون عنوان
برآورد
300,000,000﷼
2,211 دلار آمریکا
-
400,000,000﷼
2,948 دلار آمریکا
قیمت فروش
800,000,000﷼
5,895 دلار آمریکا
128.571%
تاریخ حراج
تهران - 27 دی 1398
بدون عنوان از مجموعه شکارگاه
برآورد
120,000,000﷼
2,715 دلار آمریکا
-
160,000,000﷼
3,620 دلار آمریکا
قیمت فروش
200,000,000﷼
4,525 دلار آمریکا
42.857%
تاریخ حراج
تهران - 22 دی 1396
بدون عنوان
برآورد
60,000,000﷼
1,802 دلار آمریکا
-
80,000,000﷼
2,402 دلار آمریکا
قیمت فروش
150,000,000﷼
4,505 دلار آمریکا
114.286%
تاریخ حراج
تهران - 8 خرداد 1394
عملکرد هنرمند در حراج ها

قیمت فروش 6,047 دلار آمریکا
کمینه برآورد 2,164 دلار آمریکا
بیشینه برآورد 2,918 دلار آمریکا
میانگین ارزش آثار
+146.429%
 
میانگین رشد ارزش آثار
عملکرد فروش در برابر برآوردها
مقدار میانگین و میانه فروش
2017 - 2021
عملکرد در برابر برآوردها
2017 - 2021
نرخ آثار فروخته شده به کل آثار
2017 - 2021